REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT
För att reklamera en felaktig eller defekt vara ber vi dig kontakta oss omgående. Vi skickar dig en ny vara utan någon extra fraktkostnad, förutsatt att varan finns tillgänglig. Kan vi inte ersätta dig med en ny vara gör vi en återbetalning till dig när vi fått den defekta varan i retur. Vid reklamation skall kund kontakta oss och för att förenkla hanteringen av reklamationen uppge ordernummer samt orsak till reklamationen.

ÅNGERRÄTT & RETURER
Privatkonsument har, enligt distansavtalslagen, rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerrätten gäller då varan och förpackning återlämnas i oförändrat skick. Förpackningen får ej vara bruten. För att, som privatkonsument, använda ångerrätten skall man kontakta Cinyps. Returfrakten bekostas av konsumenten. Återbetalning sker så fort vi fått tillbaka varan och returen är godkänd (återbetalning sker inom 30 dagar).

Returadressen är:
Björkvallatorget 3
194 76 Upplands Väsby
Sverige

GARANTI
Samtliga garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Olika varor har olika lång garantitid, vårt mål är att detta ska framgå ur produktbeskrivningen om annorlunda garantitider tillämpas. Vi hjälper givetvis till med kontakt och garantiåtgärder, så tveka inte att kontakta oss. 

FORCE MAJEUR
Händelse utanför Cinyps ABs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Cinyps AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.